Oferta

Z racji spełniania wszelkich wymogów prawnych, na życzenie naszych klientów występujemy w zakresie prowadzonych przez nas spraw w charakterze świadka przed sądem.

SPRAWY RODZINNE

Zbieranie dowodów w sprawach cywilnych np. rozwodowej polega najczęściej na obserwacji osób w celu udowodnienia ewentualnej niewierności małżeńskiej. Prywatny detektyw posiada szerokie doświadczenie, wiedzę oraz zaplecze techniczne.

 • zbieranie materiału dowodowego do spraw rozwodowych (sprawozdanie, foto, video)
 • zbieranie materiału dowodowego do spraw alimentacyjnych (sprawozdanie, foto, video)
 • wykrywanie oraz lokalizacja podsłuchów cyfrowych, analogowych, radiowych
 • ustalenie miejsca pracy oraz źródeł dochodu
 • przeprowadzenie obserwacji osób i obiektów (sprawozdanie, foto, video)
 • sprawdzenie wiarygodności partnera dla Państwa własnych potrzeb oraz potrzeb procesowych

DLA FIRM – BIZNESU

Wybór właściwego personelu jest bardzo istotny dla funkcjonowania firmy. Jest on łatwiejszy, gdy dysponuje się rzetelnymi informacjami, zdobytymi podczas sprawdzenia wiarygodności tej osoby.

 • przeszukanie pomieszczeń pod kątem wykrycia urządzeń podsłuchowych
 • przeprowadzenie wywiadu z byłym pracodawcą
 • przeprowadzenie wywiadu środowiskowy
 • sprawdzenie pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich
 • sprawdzenie uczciwości, wiarygodności i przeszłości kryminalnej pracowników

POSZUKIWANIA

 • poszukiwanie mienia, osób zaginionych lub ukrywających się
 • ustalenie adresów zamieszkania i pobytu

WYWIAD W SPRAWACH SZKÓD UBEZPIECZENIOWYCH

 • sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym

DORADZTWA

 • w zakresie wykonanych usług
 • przeciwdziałania inwigilacji osób
 • zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe, wykroczenia skarbowe i inne, jeśli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego
 • w każdej chwili służymy radą i konsultacjami w zakresie nurtujących Państwa zagadnień

NIETYPOWE ZLECENIA

 • chętnie podejmiemy działania w sprawach nietypowych

SKRYTA OBSERWACJA OSÓB

 

zdjecie dedektywa